Kỹ Năng Kinh Doanh

Rủi ro trong kinh doanh là gì? Khám phá và đối mặt những rủi ro

Rủi ro trong kinh doanh là gì? Khám phá và đối mặt những rủi ro
Thời gian đọc: 8 phút

Bài viết sẽ đưa ra cái nhìn tổng quan về rủi ro trong kinh doanh là gì? những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về tác động của những yếu tố này, cách xây dựng chiến lược và bảo vệ doanh nghiệp trước những thách thức tiềm ẩn. 

Rủi ro trong kinh doanh là gì?

Rủi ro trong kinh doanh là những tình huống tiêu cực và không mong muốn có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của một tổ chức hay doanh nghiệp. Đây là những yếu tố không dự đoán được hoặc khó kiểm soát mà có thể gây thiệt hại cho mục tiêu, kế hoạch, và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Nhận Ebook: “Form Xây Dựng Chính Sách – Tạo Động Lực Cho NVKD” 

7 loại rủi ro phổ biến trong kinh doanh hiện nay

Rủi ro tài chính

 • Biến động thị trường: Sự biến động của thị trường tài chính có thể tác động đến giá cả và giá trị của tài sản, ảnh hưởng đến lợi nhuận và khả năng chi trả nợ.
 • Thay đổi lãi suất: Sự thay đổi trong lãi suất có thể ảnh hưởng đến chi phí vay vốn và chi phí tài chính tổng thể của doanh nghiệp.
 • Mất mát tài chính: Rủi ro mất mát tài chính xuất phát từ các quyết định đầu tư không hiệu quả, thị trường suy thoái, hoặc sự không ổn định của nguồn thu nhập.

>>>Xem thêm: Quản Trị Rủi Ro Tài Chính – Chiến Lược Cho Sự Ổn Định Của Doanh Nghiệp

Rủi ro thị trường

 • Thay đổi nhanh chóng trong yêu cầu thị trường: Nhu cầu của khách hàng thay đổi nhanh chóng có thể làm giảm doanh số bán hàng và lợi nhuận.
 • Sự cạnh tranh mạnh mẽ: Sự cạnh tranh khốc liệt có thể làm giảm lợi nhuận và tạo áp lực giảm giá.
 • Thị trường biến động: Sự biến động không dự đoán được của thị trường có thể làm thay đổi điều kiện kinh doanh và ảnh hưởng đến chiến lược doanh nghiệp.
7 loại rủi ro phổ biến trong kinh doanh hiện nay
7 loại rủi ro phổ biến trong kinh doanh hiện nay

Rủi ro chính trị và pháp lý

 • Thay đổi trong chính sách chính trị: Sự thay đổi trong chính sách của chính phủ có thể ảnh hưởng đến quy định và điều kiện kinh doanh.
 • Quy định pháp lý: Sự thay đổi trong quy định pháp lý có thể tạo ra nhiều rủi ro và yêu cầu điều chỉnh trong cách doanh nghiệp hoạt động.
 • Sự ổn định chính trị: Rủi ro xuất phát từ sự bất ổn chính trị có thể tác động đến môi trường kinh doanh và an toàn của doanh nghiệp.

Rủi ro công nghệ

 • Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ: Sự tiến bộ nhanh chóng có thể làm giảm giá trị của sản phẩm hay dịch vụ hiện tại và tạo áp lực cạnh tranh.
 • Sự thay đổi và cạnh tranh: Sự thay đổi công nghệ có thể tạo ra cơ hội mới nhưng cũng mang theo rủi ro về sự thay đổi nhanh chóng và cạnh tranh từ các đối thủ mới.

Rủi ro nhân sự

 • Phụ thuộc vào nhân sự chủ chốt: Sự phụ thuộc lớn vào một số nhân viên chủ chốt có thể tạo ra rủi ro nếu họ rời bỏ doanh nghiệp.
 • Mất mát nhân sự: Sự mất mát nhân sự chất lượng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và khả năng sáng tạo của doanh nghiệp.

Rủi ro hậu quả tự nhiên

 • Thiên tai và thảm họa tự nhiên: Sự xuất hiện bất ngờ của thiên tai, động đất, hay các thảm họa tự nhiên có thể gây mất mát về nguồn lực và cơ sở hạ tầng.
 • Biến đổi khí hậu: Sự thay đổi khí hậu có thể tạo ra rủi ro về thay đổi môi trường làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Rủi ro thị trường toàn cầu

 • Thay đổi tỷ giá: Biến động trong tỷ giá có thể ảnh hưởng đến giá thành và lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • Vấn đề giao thương quốc tế: Sự không ổn định trong quan hệ giao thương quốc tế có thể tạo ra rủi ro về chi phí vận chuyển, hải quan, và quy định xuất nhập khẩu.
 • Biến động thị trường toàn cầu: Thay đổi không dự đoán được trong thị trường toàn cầu có thể tác động đến xuất khẩu, nhập khẩu, và mối quan hệ với đối tác quốc tế.

Những yếu tố gây ra rủi ro trong kinh doanh

Rủi ro trong kinh doanh là gì? Có nhiều yếu tố có thể gây ra và chúng thường xuất phát từ sự không chắc chắn, biến động tự nhiên của môi trường kinh doanh. Các yếu tố gây ra rủi ro trong kinh doanh có thể được phân loại thành các nhóm chính sau:

Yếu tố bên ngoài

 • Yếu tố kinh tế: Các yếu tố kinh tế như biến động thị trường, lạm phát, lãi suất,… có thể tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Yếu tố chính trị: Các thay đổi về chính sách, quy định của chính phủ có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Yếu tố xã hội: Các thay đổi về nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng,… có thể tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Yếu tố tự nhiên: Các yếu tố tự nhiên như thiên tai, dịch bệnh,… có thể gây thiệt hại về tài sản, hoạt động của doanh nghiệp.

Yếu tố bên trong

 • Yếu tố tài chính: Các yếu tố tài chính như dòng tiền, nợ vay,… có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Yếu tố hoạt động: Các yếu tố hoạt động như sản xuất, kinh doanh, marketing,… có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Yếu tố nhân sự: Các yếu tố nhân sự như chất lượng nguồn nhân lực, quản trị nhân sự,… có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Yếu tố công nghệ: Các yếu tố công nghệ như sự thay đổi của công nghệ, rủi ro bảo mật,… có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Những yếu tố gây ra rủi ro trong kinh doanh
Những yếu tố gây ra rủi ro trong kinh doanh

5 Hậu quả khi doanh nghiệp không quản lý rủi ro

Doanh nghiệp nếu không biết rõ rủi ro trong kinh doanh là gì? có thể dẫn đến các hậu quả như:

Mất mát tài chính

 • Thiệt hại tài chính: Rủi ro không được quản lý có thể dẫn đến mất mát lớn về nguồn lực và vốn đầu tư.
 • Tăng chi phí tài chính: Không dự phòng cho rủi ro có thể tăng chi phí tài chính và chi phí vay.

Sự mất mát cạnh tranh

 • Mất khách hàng: Một số rủi ro không quản lý có thể dẫn đến sự mất mát uy tín và khách hàng.
 • Cạnh tranh không cân nhắc: Các đối thủ có thể tận dụng tình hình và chiếm lấy thị phần khi doanh nghiệp gặp rủi ro mà không có chiến lược ứng phó.

Tác động đến nhân sự

 • Sự mất mát nhân sự chất lượng: Rủi ro không quản lý có thể dẫn đến sự không ổn định và sự mất mát nhân sự chủ chốt.
 • Ảnh hưởng đến tinh thần làm việc: Nhân viên có thể cảm thấy không chắc chắn và không an tâm về tương lai của công ty, ảnh hưởng đến tinh thần làm việc và hiệu suất.

Hậu quả pháp lý và tuân thủ

 • Chi phí pháp lý: Việc không tuân thủ các quy định và luật lệ có thể dẫn đến chi phí pháp lý đáng kể.
 • Ảnh hưởng đến hình ảnh Công Ty: Vấn đề pháp lý có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và uy tín của công ty.

Thách thức trong quản lý chiến lược

 • Thiếu sự linh hoạt: Rủi ro không được quản lý có thể khiến cho doanh nghiệp mất đi sự linh hoạt trong việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo biến động của thị trường.
 • Thất bại trong chiến lược đối mặt với rủi ro: Không có chiến lược rõ ràng để đối mặt với rủi ro có thể khiến doanh nghiệp mất cơ hội và đối mặt với thách thức không mong muốn.

>>>Xem thêm: Lợi ích và thách thức của chiến lược Marketing đa kênh

Cách khắc phục rủi ro trong kinh doanh hiệu quả

Để quản trị rủi ro trong kinh doanh là gì hiệu quả, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Nhận diện rủi ro

Doanh nghiệp cần xác định các rủi ro có thể xảy ra đối với doanh nghiệp, bao gồm cả rủi ro bên ngoài và rủi ro bên trong. Để thực hiện bước này, doanh nghiệp cần phân tích môi trường kinh doanh, đánh giá các yếu tố có thể tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đánh giá rủi ro

Doanh nghiệp cần đánh giá mức độ nghiêm trọng và khả năng xảy ra của từng rủi ro. Mức độ nghiêm trọng của rủi ro được đánh giá dựa trên mức độ tổn thất mà rủi ro có thể gây ra cho doanh nghiệp. Khả năng xảy ra của rủi ro được đánh giá dựa trên xác suất rủi ro xảy ra.

Phân loại rủi ro

Doanh nghiệp phân loại các rủi ro theo các tiêu chí khác nhau, như:

 • Theo nguồn gốc: Rủi ro bên ngoài, rủi ro bên trong.
 • Theo mức độ nghiêm trọng: Rủi ro cao, rủi ro trung bình, rủi ro thấp.
 • Theo khả năng xảy ra: Rủi ro thường xuyên, rủi ro ít xảy ra.

Xây dựng kế hoạch ứng phó với rủi ro

Doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch ứng phó với từng rủi ro, bao gồm các biện pháp sau:

 • Biện pháp phòng ngừa: Các biện pháp được thực hiện để hạn chế khả năng xảy ra của rủi ro.
 • Biện pháp giảm thiểu: Các biện pháp được thực hiện để giảm thiểu tổn thất khi rủi ro xảy ra.
 • Biện pháp khắc phục: Các biện pháp được thực hiện để khôi phục hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau khi rủi ro xảy ra.

Thực hiện kế hoạch ứng phó với rủi ro

Doanh nghiệp cần thực hiện kế hoạch ứng phó với rủi ro một cách kịp thời và hiệu quả khi rủi ro xảy ra.

>>>Xem thêm: Tư Duy Kinh Doanh: Khám Phá Cách Suy Nghĩ Dẫn Đến Thành Công

Cách khắc phục rủi ro trong kinh doanh hiệu quả
Cách khắc phục rủi ro trong kinh doanh hiệu quả

Tạm kết

Đối mặt với những thách thức tiềm ẩn và khám phá khái niệm rủi ro, doanh nghiệp có thể xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và linh hoạt trong môi trường kinh doanh đầy biến động. Bằng cách này, bạn sẽ hiểu hơn rủi ro trong kinh doanh là gì? không chỉ là một yếu tố nguy cơ mà còn là một cơ hội để định hình và thúc đẩy sự thành công của doanh nghiệp trong thời đại không chắc chắn này.

OMICall – Tổng Đài Đa Kênh Ứng Dụng AI Hàng Đầu Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

 • VP trụ sở: 140 -142, Đường số 2 (KĐT Vạn Phúc City), P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
 • VP chi nhánh Hà Nội: 85-87 Đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy (Tòa nhà An Hưng).
 • VP Chi nhánh Cambodia: Thida Rath #154 St.33MC, Sangkat Steung Meanchey, Khan Mean Chey Phnom Penh.
4.5/5 - (2 bình chọn)

Author

BTV Khánh Linh

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Us