Kiến Thức Tổng Đài Ảo
Lắp đặt tổng đài IP
Kiến Thức Tổng Đài Ảo

Lắp đặt tổng đài IP cần trang bị những thiết bị nào?

Thời gian đọc: 3 phút Lắp đặt tổng đài IP được nhiều doanh nghiệp lựa chọn bởi đường truyền ổn định, dễ trích xuất dữ liệu đồng thời ít tốn chi phí đầu tư và sử dụng. Dưới đây là một vài thiết bị cần thiết để sở hữu tổng đài hoàn chỉnh.

Contact Us