Kiến Thức Tổng Đài Ảo
Sử dụng ticket để quản lý thông tin và chăm sóc khách hàng
Kiến Thức Tổng Đài Ảo

Sử dụng ticket để quản lý thông tin và chăm sóc khách hàng

Thời gian đọc: 3 phút Ticket (Phiếu ghi) là một trong những khái niệm quan trọng trong quản lý quan hệ và chăm sóc khách hàng. Đây là một khái niệm vô cùng quen thuộc với vị trí CSKH trong bất kỳ doanh nghiệp nào hiện nay. Ticket là gì? Ticket – Phiếu ghi/Phiếu yêu cầu là nơi ghi lại […]

Contact Us