Kiến Thức Tổng Đài Ảo
Kiến Thức Tổng Đài Ảo

LiveTalk là gì? Tại sao nên tích hợp LiveTalk vào website của bạn?

Thời gian đọc: 6 phút I. LiveTalk là gì? Live talk là công cụ trung gian được cài đặt lên website do các chủ trang web thiết lập nhằm cho khách hàng tương tác với doanh nghiệp khi có nhu cầu trao đổi thông tin. Live Talk bạn có thể hiểu nó như là một công cụ nhắn tin (tương […]

Contact Us