Kiến Thức Tổng Đài Ảo
Sự khác nhau của đầu số 1800 và 1900
Kiến Thức Tổng Đài Ảo

Sự khác nhau giữa đầu số 1800 và 1900

Thời gian đọc: 3 phút Việc đăng ký đầu số tổng đài là một việc rất cần thiết đối với các doanh nghiệp đang có nhu cầu lắp đặt tổng đài, hệ thống hộp thư thoại riêng cần thực hiện trong quá trình cài đặt dịch vụ cho công ty.  Tổng đài đầu số 1800 và 1900 là hai đầu […]

Contact Us